Solární systémy - složení

Solární systém musí být pružný a individuální dle potřeb klienta. Příkladová řešení systému SOLVER jsou navržena vždy pro maximální snížení nákladů na ohřev teplé vody a na vytápění.

Solární systém SOLVER je možno upevnit na plochou nebo šikmou střechu. Ideální sklon pro osazení kolektorů je 45° směrem na jižní stranu. Mírné odchylky neznamenají velké ztráty, při větších odchylkách kolem 30° je však nutné přidat další kolektor.

Absorbér TiNOX - špičkový výrobek

Sluneční kolektory fa Solver jsou postavené na základě sol-titanového absorbéru fa TiNOX - špičkového výrobku v oblasti solárního ohřevu s vynikajícím stupněm absorbce až 95%.

výběr realizací »

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty