Sestava pro ohřev TUV

Schéma pro ohřev TUV

Základní a nejvíce používaný systém pro ohřev TUV s využitím slunečních kolektorů.

Sestava pro ohřev TUV

Voda ohřátá slunečními kolektory je dále dohřívaná kotlem (na tuhá paliva, plyn atd.) který je napojen na horní spirálu.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Rekuperace tepla